Välj förskola i Södermalm

28 november 2020
jonas olsson

Det finns inga föräldrar som inte önskar det allra bästa åt sina barn. Alltifrån dag ett är man som förälder angelägen om att barnet ska få rätt vård, rätt behandling och rätt stimulans. Sedan har inte alla föräldrar samma åsikter om vad detta innebär. Alla tycker inte lika men ingen har fel.

Vi har idag kommit långt från den tid då barn sågs som små vuxna. Vi har också frångått den uppfattning som länge fanns om att barn är viljelösa dockor. Idag förstår vi bättre hur vi ska hjälpa våra minsta medborgare att må bra och utvecklas.

 

Vad innebär Reggio Emilia-pedagogik?

Den pedagogik som drivs under Reggio Emilia vilar i sin grund på humanism. Pedagogiken menar att alla barn föds intelligenta och nyfikna. Barn ska ges alla möjligheter till lärande och till att uttrycka sin kreativitet, och barn behöver tillåtas att utforska världen för att förstå den.

Mer konkret medför denna inställning att man arbetar med att låta barnen uttrycka sig på många olika sätt. Daglig utevistelse i naturen och andra miljöer ingår, och barnens naturliga önskan om rörelse uppmuntras. I allt ser man möjligheter till lärande. Likaså är det viktigt med delaktighet och demokrati i förskolan.

 

 

En förskola för alla barn

Förskola i Södermalm där pedagogik bedrivs enligt Reggio Emilia är därmed raka motsatsen till auktoritär. Barnen har en självklar huvudroll samtidigt som de lär sig att ta hänsyn till andra och att umgås i grupp. Personal arbetar som en enhet och träffas regelbundet för att hålla samman verksamheten.

Detta är inte heller allt. Även barnen själva involveras i bestämmandet. Det hålls möten varje månad där barnen får tillfälle att berätta om sin syn på verksamhet och aktiviteter. En verksamhet där barnen lyssnas på och ges alla tillfällen till kreativitet och utveckling är väl värd att satsa på. Kanske kan detta passa ditt barn?

Fler nyheter