Psykologsamtal för ditt psykiska välmående

13 november 2019
admin

En vanlig fördom om psykologer är att det enbart är deprimerade människor som går till dem. Det stämmer inte. Det finns många anledningar att besöka en psykolog, och att man går dit betyder varken att man är galen eller sjuk. Precis som människor går till vårdcentralen regelbundet, går en del människor även till en psykolog vid jämna mellanrum.

 

 

Vad kan en psykolog hjälpa till med? 

 

Hos en psykolog kan man prata om allt från något hemskt man varit med om, till rädslor, fobier eller stress. Det går även att besöka en psykolog om man önskar prata om livet och känslor i allmänhet, psykologen kan då fungera som ett samtalsstöd och hjälpa en att sortera bland alla tankar och livshändelser. Det finns dessutom flera olika typer av psykologiska behandlingar. Psykolog är ett legitimationsyrke vilket betyder att inte vem som helst får kalla sig för psykolog. För att få en psykologlegitimation behöver man ha avslutat och tagit examen från det sexåriga psykologprogrammet. Man kan alltså känna sig trygg med att psykologen man besöker kan sin sak. 

 

Hur får man tid hos en psykolog?

 

Om man funderar på att gå till en psykolog, men inte är säker på vart man ska vända sig kan det vara smart att söka på internet. Då brukar man kunna läsa om både privata alternativ och landstingets psykiatrimottagningar. Vårdköerna inom psykiatrin i Sverige kan ibland vara ganska långa, men det finns ofta även anställda psykologer vid vårdcentraler. Där kan man försöka få en tid i första hand. Dessutom finns det privata alternativ. Psykologer kan ha olika inriktningar, exempelvis samtalsterapi där man i första hand samtalar, eller kognitiv beteendeterapi där man stegvis exponeras för sådant man är rädd för. För den som letar efter KBT i Malmö är psykolog Gardar Viborg ett alternativ. Han är legitimerad psykolog med kognitiv/beteendevetenskaplig inriktning. Läs mer här: https://www.psykologviborg.se/

Fler nyheter