Förskolan, för barnets utveckling

01 mars 2020
lily_hansen

Förskola är inte obligatoriskt även om frågan diskuteras och föräldrar uppmuntras att låta barnen gå i förskolan. De flesta väljer förskolan för att få arbetslivet att gå ihop och andra för att barnen ska få social samvaro. Ytterligare så är förskolan en del i förberedelsen för barnet att gå vidare till grundskolan. Därför finns det också möjlighet för sjukskrivna, arbetslösa och föräldralediga med annat barn att få låta sitt barn delta under ett visst antal timmar i förskolan. Förskolans mål är att barn ska få stimulans, utveckling och chans att lära sig nya färdigheter.

 

Hur ska man välja rätt förskola?

När det kommer till att välja rätt förskola så är det viktigt både för de vuxna och för barnet att hitta rätt förskola. Idag finns det många förskolor att välja mellan och det kan vara lite svårt att sålla i urvalet. En bra utgångspunkt är att försöka hitta rätt inriktning, men även geografiskt rätt ställe. Många väljer en förskola nära hemmet eller jobbet. Jobbar man eller bor på Södermalm kan det kännas bra att välja en förskola i Södermalm. Idag kan man också hitta förskolor med olika inriktningar som passar barnets och ens egna preferenser.

 

 

Vilka rättigheter har man gällande förskola?

Kommunen har ett ansvar för att det ska finnas förskolor och platser att erbjuda. Man ska erbjudas förskola från och med ett års ålder och i den omfattningen som behövs utifrån vårdnadshavarnas behov. Det kan vara jobbet eller studier, men även om barnet har ett behov med hänsyn till familjens situation. Den som är arbetslös eller föräldraledig har rätt till förskola tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan. Det är dock förskolan som bestämmer om hur de 15 timmarna ska fördelas under veckan. Förskolan har också rätt att ta ut en avgift som är skälig, men det finns även en maxtaxa. 

Fler nyheter