Behöver du en tandreglering?

07 september 2020
lily_hansen

Hur vet du om du behöver en tandreglering? Det är egentligen inte så svårt att själv känna efter. Om dina tänder är sneda eller har vuxit fel så behöver du antagligen reglera dem. Behandlingen tar oftast relativ lång tid; mellan 1 – 4 år beroende på problemet.
Det är tandregleringsspecialister som kan ge råd och bedöma vilken typ av behandling just du behöver. I de allra flesta fall krävs ett stort tålamod och många tandläkarbesök för att processen ska leda till det önskade resultatet. 

Kostnad, tidsåtgång och effekt av en tandreglering är något väldigt individuellt. Därför är det alltid bäst att boka tid för undersökning hos en specialist som förser dig med all nödvändig information i enlighet med just din unika situation.
Tandregleringsspecialister arbetar oftast på tandvårdscentraler men det finns även de som driver kliniker i privat regi. Valet av specialist är ditt eget. 

 

Tandreglering och tandställning

En tandregleringsbehandling innebär i de flesta fall att bära tandställning. Dessa är strikt personliga och är anpassade efter käke och tandläge. Med andra ord bör du aldrig bära någon annans tandställning eller låna ut din egen.
Man särskiljer fasta och avtagbara tandställningar då de hjälper vid olika problem. Avtagbara föreskrivs oftast till yngre patienter med mindre bettfel. Vid allvarligare problem brukar patienten få fast tandställning.

 

Få ett finare leende

En tandreglering som utförts på rätt sätt har ett resultat som många strävar efter; nämligen ett finare leende och bättre munhygien. När tänderna växer snett kan det leda till att mat fastnar mellan dem – något som i sin tur leder till försämrad tandhälsa. Förutom den estetiska aspekten kan patienten alltså uppleva en positiv effekt för munhälsan.

Idag är det ganska vanligt att människor väljer att rätta till tändernas position av estetiska skäl, speciellt om de har konstnärliga yrken (såsom skådespelare). Därifrån kommer uttrycket Hollywood Smile.

Fler nyheter